فیلتر جستجو:

حرفه

تحصیلات

بخش

استان

شهرستان

بیمه

نوع مرکز

مطب دکتر فرشید علیزاده

مطب پزشکی

(5)

غیرحضوری , مطب فقط بصورت غیر حضوری برقرار می باشد و فقط امکان مشاوره متنی غیرحضوری وجود دارد.

0

0

جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی اطفال)

  • تعداد خدمت دهندگان : 1
  • تعداد خدمات : 1
  • 1