بیوگرافی

دکتر محمد امید

متخصص جراحی ، فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


Mohammad Omid
Pediatric surgeon
Assistant professor of pediatric surgery
Medical university of Isfahan
Imam Hosein children hospital
Cleft surgeon


قوانین ثبت نوبت

نوبتدهی بصورت اینترنتی و از طریق درگاه پرداخت انجام میگیرد. پس از پرداخت هزینه ، نوبت شما قطعی میگردد.        


قوانین لغو نوبت

لغو نوبت فقط بصورت حضوری در مطب انجام میگیرد.دکتر محمد امید

دکتر محمد امید

جنسیت : مرد
[email protected]
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان

مشاهده پروفایل
خرداد ( روز های تعطیل : 5 خرداد , 6 خرداد , 13 خرداد , 14 خرداد , 15 خرداد , 20 خرداد , 27 خرداد )

تیر ( روز های تعطیل : 3 تیر , 10 تیر , 17 تیر , 19 تیر , 24 تیر , 27 تیر , 31 تیر )

مرداد ( روز های تعطیل : 7 مرداد , 14 مرداد , 16 مرداد , 17 مرداد , 21 مرداد , 28 مرداد )

شهریور ( روز های تعطیل : 4 شهریور , 11 شهریور , 18 شهریور , 25 شهریور , 26 شهریور )

مهر ( روز های تعطیل : 1 مهر , 3 مهر , 5 مهر , 8 مهر , 13 مهر , 15 مهر , 22 مهر , 29 مهر )

آبان ( روز های تعطیل : 6 آبان , 13 آبان , 20 آبان , 27 آبان )

آذر ( روز های تعطیل : 4 آذر , 11 آذر , 18 آذر , 25 آذر )

دی ( روز های تعطیل : 2 دی , 6 دی , 9 دی , 16 دی , 23 دی , 30 دی )

بهمن ( روز های تعطیل : 7 بهمن , 14 بهمن , 15 بهمن , 21 بهمن , 22 بهمن , 28 بهمن , 29 بهمن )

اسفند ( روز های تعطیل : 5 اسفند , 12 اسفند , 17 اسفند , 19 اسفند , 26 اسفند , 29 اسفند )