مطب دکتر مهران رقاع

مطب دکتر مهران رقاع

متخصص گوارش اصفهان، فلوشیپ فوق تخصص گوارش و آندوسکوپی از آلمان. دارای بوردتخصصی بیماری داخلی و کبد. عضو انجمن آندوسکوپی اروپا ESGE. عضو هیات علمی


تلفن یک : 031۳۲۲۴۲۱۷۳ تلفن دو : 031۳۲۲۴۲۱۷4
آدرس : استان : اصفهان ، شهرستان : اصفهان ، آدرس: خ شمس آبادی، چهارراه قصر، مجتمع قمرالدوله، طبقه ۴، واحد ۴۰۱ ______________ فعالیت مطب یکشنبه. سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 14/30
فوق تخصص گوارش و كبد
وب سامانه کلینیک۲۴ بیش از 2 سال و 4 ماه و 2 روز افتخار ارائه خدمات مدیریت مطب پزشکی را به مطب دکتر مهران رقاع داشته است.

بیوگرافی

دکتر مهران رقاع

فلوشیپ فوق تخصص گوارش و آندوسکوپی از آلمان
دارای بوردتخصصی بیماری داخلی و کبد
عضو انجمن آندوسکوپی اروپا ESGE
عضو هیات علمی

قوانین ثبت نوبت

**مطب از روز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ الی ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۳ تعطیل است.**


نوبت دهی بصورت اینترنتی و پس از پرداخت هزینه از طریق درگاه پرداخت انجام میگیرد. تعدادی نوبت برای مراجعین مسن و یا راه دور بصورت حضوری در نظر گرفته شده است.


فعالیت مطب  

یکشنبه. سه شنبه و چهارشنبه  از ساعت 14/30

قوانین لغو نوبت

نوبتهای اینترنتی پس از پرداخت هزینه امکان لغو و عودت هزینه ندارند.
دکتر مهران رقاع

دکتر مهران رقاع

جنسیت : مرد
فوق تخصص گوارش و كبد

مشاهده پروفایل
تیر ( روز های تعطیل : 21 تیر , 4 تیر , 15 تیر , 1 تیر , 24 تیر , 18 تیر , 12 تیر , 27 تیر , 19 تیر , 10 تیر , 13 تیر , 7 تیر , 16 تیر , 30 تیر , 25 تیر , 2 تیر , 8 تیر , 31 تیر , 22 تیر , 5 تیر , 11 تیر , 14 تیر , 28 تیر , 23 تیر , 6 تیر , 17 تیر , 29 تیر , 3 تیر , 26 تیر , 20 تیر , 9 تیر , 1 تیر , 5 تیر , 8 تیر , 15 تیر , 22 تیر , 25 تیر , 26 تیر , 29 تیر )

مرداد ( روز های تعطیل : 13 مرداد , 21 مرداد , 27 مرداد , 10 مرداد , 4 مرداد , 24 مرداد , 30 مرداد , 7 مرداد , 1 مرداد , 19 مرداد , 25 مرداد , 31 مرداد , 8 مرداد , 2 مرداد , 16 مرداد , 22 مرداد , 28 مرداد , 5 مرداد , 17 مرداد , 23 مرداد , 20 مرداد , 14 مرداد , 26 مرداد , 11 مرداد , 3 مرداد , 15 مرداد , 6 مرداد , 29 مرداد , 12 مرداد , 18 مرداد , 9 مرداد , 5 مرداد , 12 مرداد , 19 مرداد , 26 مرداد )

شهریور ( روز های تعطیل : 13 شهریور , 5 شهریور , 22 شهریور , 16 شهریور , 2 شهریور , 19 شهریور , 25 شهریور , 11 شهریور , 28 شهریور , 14 شهریور , 20 شهریور , 31 شهریور , 8 شهریور , 17 شهریور , 9 شهریور , 3 شهریور , 26 شهریور , 12 شهریور , 6 شهریور , 23 شهریور , 29 شهریور , 15 شهریور , 30 شهریور , 7 شهریور , 24 شهریور , 18 شهریور , 10 شهریور , 4 شهریور , 1 شهریور , 27 شهریور , 21 شهریور , 2 شهریور , 4 شهریور , 9 شهریور , 12 شهریور , 14 شهریور , 16 شهریور , 22 شهریور , 23 شهریور , 30 شهریور , 31 شهریور )

مهر ( روز های تعطیل : 5 مهر , 28 مهر , 22 مهر , 11 مهر , 25 مهر , 2 مهر , 8 مهر , 14 مهر , 3 مهر , 26 مهر , 9 مهر , 20 مهر , 6 مهر , 23 مهر , 29 مهر , 17 مهر , 24 مهر , 1 مهر , 18 مهر , 4 مهر , 21 مهر , 12 مهر , 15 مهر , 30 مهر , 7 مهر , 13 مهر , 16 مهر , 27 مهر , 10 مهر , 19 مهر , 6 مهر , 13 مهر , 20 مهر , 27 مهر )

آبان ( روز های تعطیل : 21 آبان , 27 آبان , 4 آبان , 18 آبان , 24 آبان , 1 آبان , 15 آبان , 19 آبان , 16 آبان , 10 آبان , 22 آبان , 30 آبان , 13 آبان , 7 آبان , 17 آبان , 25 آبان , 2 آبان , 14 آبان , 8 آبان , 28 آبان , 5 آبان , 11 آبان , 23 آبان , 29 آبان , 6 آبان , 12 آبان , 20 آبان , 26 آبان , 9 آبان , 3 آبان , 4 آبان , 11 آبان , 18 آبان , 25 آبان )

آذر ( روز های تعطیل : 14 آذر , 8 آذر , 25 آذر , 11 آذر , 17 آذر , 5 آذر , 28 آذر , 12 آذر , 6 آذر , 23 آذر , 29 آذر , 9 آذر , 3 آذر , 26 آذر , 20 آذر , 18 آذر , 1 آذر , 4 آذر , 21 آذر , 27 آذر , 15 آذر , 7 آذر , 24 آذر , 16 آذر , 10 آذر , 19 آذر , 13 آذر , 2 آذر , 22 آذر , 30 آذر , 2 آذر , 9 آذر , 15 آذر , 16 آذر , 23 آذر , 30 آذر )

دی ( روز های تعطیل : 7 دی , 30 دی , 15 دی , 24 دی , 1 دی , 27 دی , 21 دی , 18 دی , 4 دی , 13 دی , 22 دی , 19 دی , 10 دی , 16 دی , 2 دی , 5 دی , 11 دی , 28 دی , 17 دی , 8 دی , 14 دی , 25 دی , 9 دی , 26 دی , 3 دی , 29 دی , 6 دی , 12 دی , 23 دی , 20 دی , 7 دی , 14 دی , 21 دی , 25 دی , 28 دی , 9 دی )

بهمن ( روز های تعطیل : 14 بهمن , 8 بهمن , 20 بهمن , 28 بهمن , 11 بهمن , 17 بهمن , 23 بهمن , 6 بهمن , 29 بهمن , 12 بهمن , 26 بهمن , 3 بهمن , 9 بهمن , 15 بهمن , 27 بهمن , 4 بهمن , 10 بهمن , 18 بهمن , 1 بهمن , 24 بهمن , 30 بهمن , 7 بهمن , 21 بهمن , 2 بهمن , 25 بهمن , 22 بهمن , 16 بهمن , 5 بهمن , 13 بهمن , 19 بهمن , 5 بهمن , 12 بهمن , 19 بهمن , 22 بهمن , 26 بهمن )

اسفند ( روز های تعطیل : 18 اسفند , 24 اسفند , 1 اسفند , 10 اسفند , 4 اسفند , 27 اسفند , 21 اسفند , 7 اسفند , 30 اسفند , 22 اسفند , 16 اسفند , 25 اسفند , 19 اسفند , 13 اسفند , 2 اسفند , 5 اسفند , 20 اسفند , 14 اسفند , 8 اسفند , 17 اسفند , 11 اسفند , 28 اسفند , 3 اسفند , 12 اسفند , 6 اسفند , 29 اسفند , 23 اسفند , 15 اسفند , 9 اسفند , 26 اسفند , 3 اسفند , 10 اسفند , 17 اسفند , 24 اسفند , 29 اسفند , 30 اسفند )

دکتر رسول فاتحی فرد

مطب دکتر رسول فاتحی فرد

بورد تخصصی جراحی ، فلوشیپ جراحی پستان اصفهان ، پروتز پستان ، کوچک کردن پستان ، بزرگ کردن پستان

دکتر علی علوی راد

مطب دکتر علی علوی راد

جراح بینی اصفهان ، فوق تخصص جراحی پلاستیک صورت و بینی و پستان

دکتر شیرین شهابی

مرکز تخصصی تندرستی زندگی شیرین - Sweet Life

ورزش در آب ، ماساژ ، حرکات اصلاحی ، تمرین در آب ، استخر

احمد کاملی

مرکز تخصصی تندرستی زندگی شیرین - Sweet Life

ورزش در آب ، ماساژ ، حرکات اصلاحی ، تمرین در آب ، استخر

دکتر مسعود اعتدالی

مطب دکتر مسعود اعتدالی

دکتری کایروپراکتیک از آمریکا | علم تطبیق و تنظیم ستون فقرات و مفاصل نظام پزشکی ک-6

دکتر بهنام خرمی

مطب دکتر بهنام خرمی

جراح بینی اصفهان ، متخصص جراحی زیبایی بینی ، فک و صورت اصفهان

دکتر حسین برجیان

مرکزتخصصی لیزردندانپزشکی و ایمپلنت نجم(دکتربرجیان)

*جراح-دندانپزشک-ایمپلنتولوژیست *فلوشیپ تخصصی لیزر از ایتالیا *مسترشیپ زیبایی از امریکا *سخنران...

دکتر مجید راستی

مطب دکتر مجید راستی

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی ، جراح بینی اصفهان ، راینوپلاستی و عمل زیبایی بینی در اصفهان

دکتر مهرداد طاهریون

مطب دکتر مهرداد طاهریون

متخصص واریس | لیزر واریس ، اسکلروتراپی و تزریق واریس ، رادیوفرکوئنسی – RF ، واریس لگن- واریس دست ...

دکتر ندا مکانیک

مطب دندانپزشکی دکتر ندا و الناز مکانیک

جهان به اعتبار خنده تو زیباست دندانپزشک زیبایی ، لمینت ، ایمپلنت و ارتودنسی در اصفهان