عمل بینی نیمه فانتزی

عمل بینی نیمه فانتزی

عکس از نیم رخ و بالای سر بلافاصله بعد از عمل

درمان ریشه (عصب کشی) مولر ۴ کاناله فک پایین، با استفاده از رابر دم

درمان ریشه (عصب کشی) مولر ۴ کاناله فک پایین، با استفاده از رابر دم

رابر دم وسیله ای است که برای ایزوله کردن و جدا کردن دندان تحت درمان، از سایر دندان ها و محیط دهان به کار می رود

نمونه بینی مردانه و طبیعی

نمونه بینی مردانه و طبیعی

نمونه بینی مردانه و طبیعی

کمترین سن جراحی بینی

کمترین سن جراحی بینی

در دخترها معمولا ۱۶ سال و در پسرها ۱۸ سال است. البته رسیدن به بلوغ کامل در هر فرد با دیگری متفاوت خواهد بود.

نمونه جراحی بینی طبیعی مردانه

نمونه جراحی بینی طبیعی مردانه

نمونه جراحی بینی طبیعی مردانه

نام دستگاه: لیزر پرتوان dual wave length Near infra red high power Laser

نام دستگاه: لیزر پرتوان dual wave length Near infra red high power Laser

لیزر پرتوان dual wave length Near infra red high power Laser برند : 12w کمپانی: Quick Lase انگلستان

نام دستگاه: موتور جراحی فوق پیشرفته ی کاشت ایمپلنت

نام دستگاه: موتور جراحی فوق پیشرفته ی کاشت ایمپلنت

موتور جراحی فوق پیشرفته ی کاشت ایمپلنت برند : L chiropro

نام دستگاه: لیزر PBM/PDT با ۲ طول موج متفاوت

نام دستگاه: لیزر PBM/PDT با ۲ طول موج متفاوت

لیزر PBM/PDT با ۲ طول موج متفاوت کمپانی: Konf Tec

نام دستگاه: پیزو سرجری با شدت ۴ گانه ی امواج پیزو الکتریک

نام دستگاه: پیزو سرجری با شدت ۴ گانه ی امواج پیزو الکتریک

پیزو سرجری با شدت ۴ گانه ی امواج پیزو الکتریک برند : Peizotome Cube

نام دستگاه: گیرنده ی دیجیتال رادیوگرافی فسفرپلیت

نام دستگاه: گیرنده ی دیجیتال رادیوگرافی فسفرپلیت

گیرنده ی دیجیتال رادیوگرافی فسفرپلیت برند : Vista scan mini easy