عمل بینی نیمه فانتزی

عمل بینی نیمه فانتزی

عکس از نیم رخ و بالای سر بلافاصله بعد از عمل

نمونه جراحی بینی طبیعی مردانه

نمونه جراحی بینی طبیعی مردانه

نمونه جراحی بینی طبیعی مردانه

تاثیر سیگار در جراحی بینی

تاثیر سیگار در جراحی بینی

اختلال در خون رسانی ، افزایش خطر خون ریزی ، افزایش ورم و کبودی

پیوند غضروف در جراحی بینی

پیوند غضروف در جراحی بینی

بیشتر موارد برای جهت دهی و زاویه دادن مناسب به نوک بینی از پیوند غضروف بهره گرفته می شود.

نمونه ای از یک بینی طبیعی

نمونه ای از یک بینی طبیعی

نمونه ای از یک بینی طبیعی

نام دستگاه: گیرنده ی دیجیتال رادیوگرافی فسفرپلیت

نام دستگاه: گیرنده ی دیجیتال رادیوگرافی فسفرپلیت

گیرنده ی دیجیتال رادیوگرافی فسفرپلیت برند : Vista scan mini easy

نام دستگاه: پیزو سرجری با شدت ۴ گانه ی امواج پیزو الکتریک

نام دستگاه: پیزو سرجری با شدت ۴ گانه ی امواج پیزو الکتریک

پیزو سرجری با شدت ۴ گانه ی امواج پیزو الکتریک برند : Peizotome Cube

نام دستگاه: موتور جراحی فوق پیشرفته ی کاشت ایمپلنت

نام دستگاه: موتور جراحی فوق پیشرفته ی کاشت ایمپلنت

موتور جراحی فوق پیشرفته ی کاشت ایمپلنت برند : L chiropro

نام دستگاه: لیزر PBM/PDT با ۲ طول موج متفاوت

نام دستگاه: لیزر PBM/PDT با ۲ طول موج متفاوت

لیزر PBM/PDT با ۲ طول موج متفاوت کمپانی: Konf Tec

نام دستگاه: لیزر پرتوان dual wave length Near infra red high power Laser

نام دستگاه: لیزر پرتوان dual wave length Near infra red high power Laser

لیزر پرتوان dual wave length Near infra red high power Laser برند : 12w کمپانی: Quick Lase انگلستان