نام دستگاه: گیرنده ی دیجیتال رادیوگرافی فسفرپلیت

نام دستگاه: گیرنده ی دیجیتال رادیوگرافی فسفرپلیت

گیرنده ی دیجیتال رادیوگرافی فسفرپلیت برند : Vista scan mini easy

نام دستگاه: پیزو سرجری با شدت ۴ گانه ی امواج پیزو الکتریک

نام دستگاه: پیزو سرجری با شدت ۴ گانه ی امواج پیزو الکتریک

پیزو سرجری با شدت ۴ گانه ی امواج پیزو الکتریک برند : Peizotome Cube

نام دستگاه: موتور جراحی فوق پیشرفته ی کاشت ایمپلنت

نام دستگاه: موتور جراحی فوق پیشرفته ی کاشت ایمپلنت

موتور جراحی فوق پیشرفته ی کاشت ایمپلنت برند : L chiropro

نام دستگاه: لیزر PBM/PDT با ۲ طول موج متفاوت

نام دستگاه: لیزر PBM/PDT با ۲ طول موج متفاوت

لیزر PBM/PDT با ۲ طول موج متفاوت کمپانی: Konf Tec

نام دستگاه: لیزر پرتوان dual wave length Near infra red high power Laser

نام دستگاه: لیزر پرتوان dual wave length Near infra red high power Laser

لیزر پرتوان dual wave length Near infra red high power Laser برند : 12w کمپانی: Quick Lase انگلستان

نام دستگاه: آمالگاماتور Computerized

نام دستگاه: آمالگاماتور Computerized

نام دستگاه: آمالگاماتور Computerized کمپانی: Nordiska ایتالیا کاربرد: آماده کردن آلیاژ نقره (آمالگام) جهت ترمیم مستقیم دندان

تیوب رادیوگرافی اشعه X دندانپزشکی

تیوب رادیوگرافی اشعه X دندانپزشکی

تیوب رادیوگرافی اشعه X دندانپزشکی نام دستگاه: تیوب رادیوگرافی اشعه X دندانپزشکی برند : دگوتزن AC کمپانی: Acteon فرانسه

نام دستگاه: پَک استریلیزاسیون

نام دستگاه: پَک استریلیزاسیون

نام دستگاه: پَک استریلیزاسیون برند : Euroseal کمپانی: EURONDA ایتالیا

نام دستگاه: اتوکلاو استریلیزاسیون (قلب تپنده ی مرکز تخصصی نجم)

نام دستگاه: اتوکلاو استریلیزاسیون (قلب تپنده ی مرکز تخصصی نجم)

برند : B22 Classic کمپانی: Mocom ایتالیا کاربرد: استریل کردن وسایل و تجهیزات دندانپزشکی در دمای ۱۲۱ و یا ۱۳۴ درجه ی سانتی گراد و فشار بخار آب بالاتر از ۱ اتمسفر.

نام دستگاه: اندو موتور - اپکس لوکیتور

نام دستگاه: اندو موتور - اپکس لوکیتور

برند : Endopilot mobile کمپانی: Schlumbohm آلمان کاربرد: درمان ریشه هوشمند (عصب کشی)