راهنما تعطیلات

راهنما تعطیلات

تعطیلات این امکان را می دهد که مرکز روز های عدم حضور و تعطیلی مرکز را مشخص نماید. در قسمت تعطیلات شما می توانید ساعت کارکرد و تعطیلات مرکز خود را تعریف کنید.

راهنما ثبت خدمات

راهنما ثبت خدمات

ثبت خدمت این امکان را می دهد که مرکز خدمات و سرویسهای ارائه شده در مرکز را مشخص نماید.

راهنما اشتراک سامانه

راهنما اشتراک سامانه

مراکز جهت دسترسی و استفاده از سامانه ابتدا باید اشتراک تهیه نمایند .

راهنما اشتراک تبلیغات

راهنما اشتراک تبلیغات

اشتراک تبلیغات برای استفاده از باکس های تبلیغاتی موجود در سامانه مورد استفاده قرار می گیرد.

راهنما پرسنل

راهنما پرسنل

با استفاده از تنظیمات قسمت پرسنل کاربر می تواند نیروها ی مرکز را ثبت و مدیریت نماید همچنین برای ثبت و مدیریت قراردادهای مرکز نیز قابل استفاده می باشد.

راهنما اعلان

راهنما اعلان

اعلان ها امکانی هستند که مراکز می توانند از طریق آنها اطلاعیه ای در قسمت بالا ناحیه کاربری مرکز و یا درمانگر به مراجعین خود نمایش دهند.

راهنما پایش

راهنما پایش

پایش ها امکانی است که مراکز می توانند بوسیله آن فرم های سفارشی درست کنند این فرم ها می توانند شامل سوال های مختلف باشند.

راهنما گالری

راهنما گالری

در قسمت گالری شما می توانید تصاویر و ویدئو های مورد نظر خود را بارگذاری نمایید.

راهنما وبلاگ

راهنما وبلاگ

از دیگر تنظیمات سامانه قسمت وبلاگ می باشد.در این قسمت کاربر میتواند مطالب آموزشی که توسط مدیر سامانه یا مطالب و اخباری که توسط دیگر مراکز قرار می گیرد را مشاهده نماید و از آنها بهره ببرد همچنین کاربر قادر خواهد بود مطالب آموزشی یا خبر نیز در این قسمت منتشر نماید.

آموزش قسمت شبکه های اجتماعی

آموزش قسمت شبکه های اجتماعی

در قسمت شبکه اجتماعی می توانید لینک و آدرس شبکه های اجتماعی را برای دسترسی بهتر کاربران و بیماران قرار دهید.