راهنما شخصی سازی پرونده

راهنما شخصی سازی پرونده

در این قسمت شما مشخص می نمایید که چه اطلاعاتی در پرونده بیمار ثبت و وجود داشته باشد.

راهنما دسترسی به اطلاعات درمان

راهنما دسترسی به اطلاعات درمان

شما می توانید اطلاعات ثبت شده مرکز خود را در سامانه با سایر پزشکان به اشتراک بگذارید که این امکان در قسمت دسترسی به اطلاعات درمان موجود در پنل کناری وجود دارد.

راهنما نظرات

راهنما نظرات

مراجعه کنندگان به مرکز شما این امکان را دارند که در سامانه نظرات خود را نسبت به کیفیت ارائه خدمات شما ثبت نمایند.

راهنما تیک آبی

راهنما تیک آبی

باکس هایی در صفحه اصلی سامانه و پروفایل درمانگران در نظر گرفته شده است برای درمانگرانی که تیک آبی دارند که در آن قسمت نمایش داده می شوند.

راهنما داشبورد درمانگر

راهنما داشبورد درمانگر

کاربری که با نقش درمانگر وارد سامانه می شود در واقع عملیات مرتبط با درمان بیمار را مدیریت می نماید مثل پرونده الکترونیک بیمار، پایش سلامت، روند درمان و .... اولین قسمتی که در این ناحیه می توانید مشاهده نمایید داشبورد می باشد در این قسمت شما قادر به دیدن اطلاعات زیر می باشید.

راهنما تنظیمات

راهنما تنظیمات

یکی از گزینه های قابل مشاهده در ناحیه کاربری درمانگر قسمت مدیر یت تنظیمات می باشد.

راهنما مراجعین

راهنما مراجعین

با کلیک بر روی گزینه مراجعین موجود در پنل کناری تصویر زیر به شما نمایش داه می شود.

راهنما نوبت و پذیرش

راهنما نوبت و پذیرش

با کلیک بر روی گزینه نوبت و پذیرش موجود در پنل کناری شما می توانید لیست مراجعه کنندگان خود را مشاهده نمایید.

راهنما صندوق

راهنما صندوق

کاربری که با نقش صندوق دار وارد سامانه میگردد عملیاتی مثل دریافت وجه، بیعانه جهت رزرو نوبت ، صندوق داری و امور مرتبط با درآمد مرکز را انجام می دهد.

راهنما کارکرد صندوق

راهنما کارکرد صندوق

یکی دیگر از قسمت های موجود در ناحیه کاربری صندوق دار قسمت کارکرد می باشد با کلیک بر روی کارکرد شما قادر به دیدن دو گزینه فهرست / صندوق داری نوبت و پذیرش می باشید.