پیوند غضروف در جراحی بینی

پیوند غضروف در جراحی بینی

بیشتر موارد برای جهت دهی و زاویه دادن مناسب به نوک بینی از پیوند غضروف بهره گرفته می شود.

نمونه ای از یک بینی طبیعی

نمونه ای از یک بینی طبیعی

نمونه ای از یک بینی طبیعی

نام دستگاه: گیرنده ی دیجیتال رادیوگرافی فسفرپلیت

نام دستگاه: گیرنده ی دیجیتال رادیوگرافی فسفرپلیت

گیرنده ی دیجیتال رادیوگرافی فسفرپلیت برند : Vista scan mini easy

نام دستگاه: پیزو سرجری با شدت ۴ گانه ی امواج پیزو الکتریک

نام دستگاه: پیزو سرجری با شدت ۴ گانه ی امواج پیزو الکتریک

پیزو سرجری با شدت ۴ گانه ی امواج پیزو الکتریک برند : Peizotome Cube

نام دستگاه: موتور جراحی فوق پیشرفته ی کاشت ایمپلنت

نام دستگاه: موتور جراحی فوق پیشرفته ی کاشت ایمپلنت

موتور جراحی فوق پیشرفته ی کاشت ایمپلنت برند : L chiropro

نام دستگاه: لیزر PBM/PDT با ۲ طول موج متفاوت

نام دستگاه: لیزر PBM/PDT با ۲ طول موج متفاوت

لیزر PBM/PDT با ۲ طول موج متفاوت کمپانی: Konf Tec

نام دستگاه: لیزر پرتوان dual wave length Near infra red high power Laser

نام دستگاه: لیزر پرتوان dual wave length Near infra red high power Laser

لیزر پرتوان dual wave length Near infra red high power Laser برند : 12w کمپانی: Quick Lase انگلستان

مقابله با پیری پوست

مقابله با پیری پوست

با گذشت زمان ، خطوط و چروکهای روی پوست ما نمایان گشته ، پوست سفتی خود را از دست داده و صورت کم کم از حالت بیضی خارج می گردد.

موارد کاربرد لیزر کم توان

موارد کاربرد لیزر کم توان

1-antianflammatory effect، 2-Anti edematous effect، 3-Anaesthetic effect

مزوتراپی چیست؟

مزوتراپی چیست؟

یک تکنیک پزشکی است که در آن تعداد زیادی تزریق در لایه های مختلف پوست به منظور درمانهای مختلف انجام میگیرد. اپیدرم حدود 1mm - درم سطحی حدود 2mm - درم عمقی حدود 4mm لایه زیر درم 6-13mm