آموزش ثبت نوبت در داشبورد مراکز

آموزش ثبت نوبت در داشبورد مراکز

در این بخش میخواهیم نحوه ثبت نوبت برای مراجعه کننده و یا مشاهده لیست نوبت های گرفته شده را از داخل داشبورد مرکز آموزش دهیم. تمامی مراحل به سادگی و قدم به قدم می باشند.

ادامه مطلب