راهنما انبار

راهنما انبار

با کلیک بر روی گزینه انبار موجود در پنل کناری دو گزینه فهرست و جدید به شما نمایش داده می شود

راهنما موجودی کالا

راهنما موجودی کالا

با کلیک بر روی گزینه موجودی کالا موجود در پنل کناری صفحه ای برای شما باز خواهد شد که در آن کالای مرکز و موجوی هر کدام به شما نمایش داده می شود

راهنما فاکتور

راهنما فاکتور

یکی دیگر از قابلیت های موجود در ناحیه کاربری انباردار قسمت فاکتور می باشد

راهنما کالا

راهنما کالا

فردی که به عنوان انباردار وارد سامانه می شود می تواند مدیریت ثبت کالا، فاکتورها و خرید و فروش کالا را انجام بدهد.

راهنما کاردکس

راهنما کاردکس

با کلیک بر روی گزینه کاردکس موجود در پنل کناری دو گزینه کالا و ورود و خروج به شما نمایش داده می شود

  • 1