با عرض سلام خدمت مراجعین محترم وب سامانه کلینیک24:


برای پرسنل مراکز :

1- آموزش های ناحیه پذیرش

2- آموزش های ناحیه صندوقدار

3- آموزش های ناحیه حسابدار

4- آموزش های ناحیه انباردار

5- آموزش های ناحیه CRM

6- آموزش های ناحیه مدیر مرکز

7- آموزش های ناحیه سرپرست

8- آموزش های ناحیه خدمت دهنده

9- آموزش های ناحیه دستیار، پرستار، اپراتور و ..برای مراجعین گرامی:

جهت ثبت نام و ورود به سامانه:

با توجه به اینکه برای دریافت نوبت و سایر خدمات نیاز به ثبت نام و ورود به سامانه می باشد. ابتدا از این آموزش استفاده نمائید. لینک آموزش ثبت نام و ورود به سامانه


جهت دریافت نوبت اینترنتی:

از لینک روبرو میتوانید آموزش مربوط به نحوه دریافت نوبت اینترنتی خود را مطالعه نمائید: لینک آموزش دریافت نوبت اینترنتی


جهت مشاوره متنی:

از لینک روبرو میتوانید آموزش مربوط به نحوه مشاوره متنی با خدمت دهنده خود را مطالعه نمائید: لینک آموزش مشاوره متنی


جهت ثبت مدارک آرشیو الکترونیک روی پرونده:

از لینک روبرو میتوانید آموزش مربوط به نحوه ثبت مدارک آرشیو الکترونیک روی پرونده خود را مطالعه نمائید: لینک آموزش ثبت مدارک الکترونیک


جهت عضویت کاربر ویژه:

امکان عضویت ویژه برای مراجعه کنندگان عزیز وب سامانه کلینیک24 فراهم گردید. لینک آموزش نحوه عضویت ویژه


جهت تکمیل فرم پایش و پرسش نامه:

فرم های پایش یا پرسش نامه یا پرونده الکترونیک به حفظ محیط زیست با حذف چاپ کاغذی کمک نموده و باعث میگردد تا مراجعین بتوانند بصورت الکترونیک پرونده خود را کامل نمایند. لینک آموزش تکمیل فرم پایش


موفق و سربلند باشید.