کلینیک مغز و اعصاب و روان

کلینیک مغز و اعصاب و روان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان


تلفن یک : 03132201199
آدرس : اصفهان ، اصفهان ، اصفهان، چهارراه فلسطین، ابتدای فلسطین، ساختمان حافظ
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

بیوگرافی

کلینیک مغز و اعصاب و روان با حضور

آقای دکتر جلال خلیقی نژاد

بورد تخصصی مغز و اعصاب، فلوشیپ الکترونورو دیاگنوزیس، (نوار عصب و عضله) EMG ، ( نوار مغز) EEG ، سونوداپلر ، VEP


دکتر مینو هاشمی

متخصص روانپزشکی

مشاوره و روان درمانی  کودکان و بزرگسالان


قوانین ثبت نوبت

ثبت نوبت نیاز به پرداخت اینترنتی ندارد.


قوانین لغو نوبت

امکان لغو نوبت بصورت اینترنتی وجود دارد.دکتر جلال خلیقی نژاد

دکتر جلال خلیقی نژاد

جنسیت : مرد
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

مشاهده پروفایل
دکتر مینو هاشمی

دکتر مینو هاشمی

جنسیت : زن
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

مشاهده پروفایل
خرداد ( روز های تعطیل : 5 خرداد , 6 خرداد , 13 خرداد , 14 خرداد , 15 خرداد , 20 خرداد , 27 خرداد )

تیر ( روز های تعطیل : 3 تیر , 10 تیر , 17 تیر , 19 تیر , 24 تیر , 27 تیر , 31 تیر )

مرداد ( روز های تعطیل : 7 مرداد , 14 مرداد , 16 مرداد , 17 مرداد , 21 مرداد , 28 مرداد )

شهریور ( روز های تعطیل : 4 شهریور , 11 شهریور , 18 شهریور , 25 شهریور , 26 شهریور )

مهر ( روز های تعطیل : 1 مهر , 3 مهر , 5 مهر , 8 مهر , 13 مهر , 15 مهر , 22 مهر , 29 مهر )

آبان ( روز های تعطیل : 6 آبان , 13 آبان , 20 آبان , 27 آبان )

آذر ( روز های تعطیل : 4 آذر , 11 آذر , 18 آذر , 25 آذر )

دی ( روز های تعطیل : 2 دی , 6 دی , 9 دی , 16 دی , 23 دی , 30 دی )

بهمن ( روز های تعطیل : 7 بهمن , 14 بهمن , 15 بهمن , 21 بهمن , 22 بهمن , 28 بهمن , 29 بهمن )

اسفند ( روز های تعطیل : 5 اسفند , 12 اسفند , 17 اسفند , 19 اسفند , 26 اسفند , 29 اسفند )