مطب دکتر مهرداد احمدی

مطب دکتر مهرداد احمدی

جراح و دندانپزشک اصفهان ، ترمیم دندان ، عصب کشی ، روکش دندان ، دندانپزشک زیبایی


تلفن یک : 03132352239 تلفن همراه : ۰۹۰۵۴۵۹۳۷۷۴
آدرس : اصفهان ، اصفهان ، خیابان شمس آبادی کوچه پارس غربی مجتمع پزشکی مریم، بلوک ۲ ،طبقه سوم
دندانپزشک عمومی

بیوگرافی

دکتر مهرداد احمدی

جراح و دندانپزشک در شهر زیبای اصفهان


قوانین ثبت نوبت

تماس تلفنی با شماره تماس های :

شماره واتس آپ ۰۹۰۵۴۵۹۳۷۷۴

03132352239


قوانین لغو نوبت

تماس تلفنی با مطبدکتر مهرداد احمدی

دکتر مهرداد احمدی

جنسیت : مرد
دندانپزشک عمومی

خرداد ( روز های تعطیل : 5 خرداد , 6 خرداد , 13 خرداد , 14 خرداد , 15 خرداد , 20 خرداد , 27 خرداد )

تیر ( روز های تعطیل : 3 تیر , 10 تیر , 17 تیر , 19 تیر , 24 تیر , 27 تیر , 31 تیر )

مرداد ( روز های تعطیل : 7 مرداد , 14 مرداد , 16 مرداد , 17 مرداد , 21 مرداد , 28 مرداد )

شهریور ( روز های تعطیل : 4 شهریور , 11 شهریور , 18 شهریور , 25 شهریور , 26 شهریور )

مهر ( روز های تعطیل : 1 مهر , 3 مهر , 5 مهر , 8 مهر , 13 مهر , 15 مهر , 22 مهر , 29 مهر )

آبان ( روز های تعطیل : 6 آبان , 13 آبان , 20 آبان , 27 آبان )

آذر ( روز های تعطیل : 4 آذر , 11 آذر , 18 آذر , 25 آذر )

دی ( روز های تعطیل : 2 دی , 6 دی , 9 دی , 16 دی , 23 دی , 30 دی )

بهمن ( روز های تعطیل : 7 بهمن , 14 بهمن , 15 بهمن , 21 بهمن , 22 بهمن , 28 بهمن , 29 بهمن )

اسفند ( روز های تعطیل : 5 اسفند , 12 اسفند , 17 اسفند , 19 اسفند , 26 اسفند , 29 اسفند )